Scheiden middels ons stappenplan

Wanneer uiteindelijk gekozen is om te gaan scheiden komt er veel op jullie af. Belangrijk is dat alles in goede banen wordt geleid om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Hiervoor hebben wij een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan bestaat uit 8 stappen. Onderaan dit artikel geven Johan en Inge Bosveld tips die zijn ontwikkeld zijn op basis van veel ervaring. Wij helpen jullie graag bij het begeleiden van de scheiding. We houden rekening met alle partijen en maken samen met jullie een plan. Communicatie is key en hier helpen wij graag bij. 

1. Inventarisatiegesprek en quick-hypotheek-scan

Als jullie na het gratis kennismakingsgesprek besluit met ons kantoor verder te gaan, dan volgt als eerste het inventarisatiegesprek met Johan Bosveld. Naar aanleiding van onze checklist, die jullie vooraf gemaild/per post krijgen, bespreekt hij ook de financiële wensen/mogelijkheden met jullie beiden.

Tijdens dit inventarisatiegesprek kan Johan tevens een quick-hypotheek-scan maken. Jullie krijgen dan meteen wat meer inzicht in de hypotheekmogelijkheden. Er komt namelijk veel bij kijken wanneer jullie willen scheiden met een koophuis. Naar aanleiding van dit gesprek maken we een “vermogensopstelling”, zodat het snel duidelijk wordt wat er te verdelen/verrekenen valt met elkaar.

Jullie krijgen dus heel snel duidelijkheid in de toekomstige financiële situatie!

2. Bespreking alimentatieberekening

De alimentatieberekening is gemaakt met dezelfde programmatuur, als waar de rechtbanken mee werken. Hierdoor krijgen jullie een goed beeld, van wat ieder van jullie straks na de scheiding, per maand te besteden heeft. Bij deze berekening kijken we namelijk ook direct naar de eventuele toeslagen waar ieder van jullie eventueel  recht op heeft en naar de mogelijke fiscale heffingskortingen. Wij kunnen jullie dus helpen met het berekenen van de alimentatie

Natuurlijk kan het zijn dat in de loop van het proces er zaken veranderen (inkomensveranderingen en/of andere kosten, dan wel andere zorgverdeling van de kinderen) die leiden tot een aanpassing van deze berekening. Dit zullen wij dan ook doorvoeren, zodat de berekening passend blijft bij de situatie en afspraken, zoals jullie dit beiden uiteindelijk willen vastleggen in het convenant/vaststellingsovereenkomst.

3. Bespreking van het zorgplan (ook wel ouderschapsplan genoemd), indien dit van toepassing is

Voorafgaand aan deze afspraak ontvangen jullie dan ons “model zorgplan”, zodat jullie alvast enig idee krijgen, over alle onderwerpen die we gaan bespreken tijdens dit mediationgesprek. Uiteraard zullen onze scheidingsmediators vanuit hun praktijkervaringen en als ervaringsdeskundigen nog nadere “tips” met jullie bespreken. Een mediator bij een scheiding wordt als zeer fijn ervaren. Er wordt rekening gehouden met beide partijen om zo goed (en snel) mogelijk uit elkaar te gaan. Zo kan alles snel afgerond worden en kan je je weer focussen op de toekomst. 

Leeftijd van het kind

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, is het van belang dat het zorgplan hier zorgvuldig op aangepast wordt. Immers, een (heel) jong kind heeft andere zorg en/of behoeften nodig dan een kind dat in de puberteit zit. Onze kindercoach, of Inge Bosveld bespreekt, indien gewenst, het zorgplan met de kinderen. Kinderen die tussen de 12 jaar en 18 jaar oud zijn moeten een kindverklaring tekenen. Inge Bosveld kan dit eventueel met de kinderen doornemen en uitleg geven, zodat de kinderen goed snappen waar óók zij een handtekening onder zetten. Een scheidingscoach is erg belangrijk wanneer er kinderen bij betrokken zijn. 

Deze kindverklaring gaat mee met jullie stukken naar de rechtbank. Hierdoor voorkomen we dat een kind door de rechter gehoord zal worden. Dit geldt niet voor kinderen waarvan de ouders niet met elkaar zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aan aangegaan.

4. Bespreking over het concept echtscheidingsconvenant / vaststellingsovereenkomst

Voorafgaand aan dit gesprek krijgen jullie van ons alvast het laatste concept toegezonden. Hierin is de financiële informatie, zoals wij bespraken met jullie in het inventarisatiegesprek, verwerkt. Zo hebben jullie alvast een “leidraad”. Het geeft een idee wat eventueel tot uw financiële mogelijkheden behoort. We bepalen dan wat we nog nader gaan bespreken. Het kan wel zo zijn dat er bv. nog een taxatierapport gewenst is om de exacte waarde van een woning te bepalen én omdat misschien één van jullie in de woning wil blijven wonen en de hypotheekverstrekker dan een taxatierapport eist. Ook waarden van kapitaalverzekeringen kunnen nog iets wijzigen, als de meest actuele stand van deze waarden nog niet helemaal duidelijk zijn.

Tijdens de mediationgesprekken bespreken wij jullie wensen, met als uiteindelijke doel om die afspraken op papier te krijgen, waar ieder van jullie zich in kan vinden. Jullie ontvangen na ieder gesprek een aangepaste versie van het convenant / vaststellingsovereenkomst.  

5. Laatste check concept zorgplan en concept echtscheidingsconvenant vóór de tekenafspraak

Zodra het zorgplan en echtscheidingsconvenant volledig zijn besproken en er over alle onderdelen overeenstemming is bereikt gaan wij deze documenten nog één keer aan jullie mailen. Alle gegevens zijn dan verwerkt in een laatste concept zorgplan/echtscheidingsconvenant.

Zodra wij van jullie beiden een akkoord hebben ontvangen op deze concepten gaan wij de documenten intern bij ons nog één keer controleren en “teken klaar” maken.

6. Tekenafspraak

Tijdens deze mediation bijeenkomst gaan jullie de stukken tekenen waar jullie beiden finaal akkoord op hebben gegeven, in het bijzijn van Inge of Johan Bosveld. In deze afrondende afspraak hebben wij van jullie, indien van toepassing, de uittreksels nodig en een kopie geldig legitimatiebewijs van ieder van jullie. Wij zullen jullie hierover vooraf informeren, zodat jullie dit tijdig kunnen regelen. Als jullie samenleefden, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst, dan hoeven alleen de stukken getekend te worden.

7. Indienen stukken rechtbank

Alleen als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan worden de getekende stukken via onze advocaat zo spoedig mogelijk ingediend bij de rechtbank. Je krijg hier uiteraard bericht van. Het duurt gemiddeld 3 tot 4 weken alvorens het hele proces rond is. Dit kan afwijken en helaas hebben wij daar totaal geen invloed op.

Op het moment dat de uitspraak van de rechtbank is geweest, krijgen jullie deze thuisgestuurd en moeten jullie alleen nog de bijgevoegde “akte van berusting” ondertekenen en terugsturen naar de advocaat. Als jullie deze akten van berusting invullen en terugsturen, dan geven jullie aan dat ieder van jullie “berust” in hetgeen jullie al eerder ondertekend hebben. Dan gaat de advocaat de scheiding laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand, bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Op het moment dat jullie echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan is de scheiding definitief en dus niet meer terug te draaien (onherroepelijk).

8. Toeslagen aanvragen en de voorlopige aanslag aanpassen

Zodra de stukken bij de rechtbank liggen EN je staat ieder bij de gemeente op een ander (lees; eigen) adres ingeschreven dan kun je de toeslagen aanvragen en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen, voor zover dit van toepassing is.

Belangrijke aanvulling

Bovengenoemd “stappenplan” is een richtlijn. Het kan zo zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om alle financiële mogelijkheden of alimentatieberekening, goed te bespreken en daar gezamenlijke beslissingen over te nemen.

Ook kan het zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om het zorgplan goed “in te vullen”, dan wel dat u nog extra uitleg wilt over de alimentatieberekening, etc.

Mochten jullie een andere volgorde wensen dan hierboven in het “stappenplan” staat vermeld, dan is dit uiteraard ook mogelijk.

Wij vinden het van het grootste belang dat alles zorgvuldig en duidelijk is alvorens jullie tot ondertekenen  van de stukken over gaan. Hebben jullie gekozen voor een vast tarief? Dan hebben jullie een onbeperkt aantal gesprekken “ingekocht”, dus maak hier vooral gebruik van om alles zorgvuldig en met voldoende (aangeleverde) kennis van zaken te overwegen. Je kunt het immers maar één keer goed doen!

Contact met Scheiden doe je samen omtrent ons stappenplan bij scheiding

Heb je nog vragen over toeslagen na de scheiding, hypotheekadvies of over onze nazorg(begeleiding)? Wij voorzien je graag van nadere informatie tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek. Liever eerst telefonisch contact opnemen? Dit kan ook, via 085-4010839.

Tips van Johan en Inge Bosveld

Johan en Inge Bosveld vertellen en geven de volgende tips mee:

 1. Als één van jullie voornemens is om te gaan scheiden, vertel het dan altijd eerst je toekomstige ex-partner. Geef vervolgens deze partner de ruimte (bv. een paar weken) om de impact van je beslissing op hem of haar in te laten werken. Jullie zullen immers samen nog een heel scheidingstraject moeten doorlopen. Daarom is het dan ook van het grootste belang, dat de communicatie voldoende op peil blijft, om samen belangrijke beslissingen te nemen over de toekomst na jullie scheiding, maar wellicht ook over de toekomst van jullie eventuele kinderen.
 2. Als jullie kinderen hebben, vertel dan, vervolgens eerst gezamenlijk aan de kinderen, dat jullie gaan scheiden (voorkom zo loyaliteitsconflict!). Niets is erger, dan dat kinderen dit bericht via “derden” (toevallig) te horen krijgen. Zorg dat de school, de opvang, moeders van vriendjes, etc. van jullie kinderen ook zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Jullie kunnen over “het vertellen aan uw kinderen” meer lezen over scheiden met kinderen
 3. Om te kunnen scheiden zullen jullie een advocaat of mediator “in de hand” moeten/willen nemen. Wij kunnen jullie van alles vertellen over het voordeel van mediation. Maar je kan hierover bij ons/elders al genoeg over lezen. Het gaat er vooral om, of er “draagvlak” is bij eenieder van jullie om er gezamenlijk goed uit te willen komen. Anders is het verstandiger om ieder een advocaat te nemen.
 4. Ga vervolgens eerst naar het gekozen scheidingsbemiddelingsbureau/ advocatenkantoor en geef hier aan wat in beginsel uw wensen zijn (bv. Jullie huis verkopen? Wil één van jullie blijven wonen? De zorgverdeling van de kinderen? Wat doen we met de eventuele motorvoertuigen en Wat is de waarde ervan? etc.). Dit kan onnodige kosten voorkomen. Bijvoorbeeld als je in de woning wilt gaan wonen, laat dit dan eerst uitzoeken en ga niet meteen naar de makelaar om uw woning in de verkoop te laten zetten. Vanuit onze praktijk is al vaker gebleken dat een woning wel gekocht kon worden door één van beiden. Dit was eigenlijk ook wel wenselijk maar het idee “leefde” dat dit toch niet mogelijk zou zijn. Je moet dan vaak toch al kosten betalen voor werkzaamheden die de makelaar dan al heeft verricht. Of je moet het contract met de makelaar voor een bepaald bedrag “afkopen”.
 5. Als je het emotioneel gezien niet meer volhoudt om samen in huis door te brengen, meldt dit dan op tijd bij je toekomstige ex-partner, advocaat of mediator. Er kan dan snel naar een passende oplossing gezocht worden. Als dit niet gebeurt, dan wordt de kans op escalaties alleen maar groter. Dit met alle mogelijke (toekomstige) gevolgen voor jullie en de eventuele kinderen. De communicatie die zo hard nodig is tussen jullie beiden, wordt dan wel heel erg op de proef gesteld.
 6. Als je niet kiest voor een mediationtraject. Het onderling overleg is niet meer mogelijk, dan kan een advocaat bij de rechter “voorlopige voorzieningen aanvragen”. Dit betekent dat de rechter, onder andere, kan gaan bepalen wie, met uitsluiting van de ander, in de woning mag blijven wonen. Ieder van jullie zal dan alleen met een advocaat zijn/haar belangen bij de rechter moeten gaan verdedigen. Deze procedure is uiteraard veel kostbaarder. Het duurt veel langer dan bijvoorbeeld de procedure die jullie gezamenlijk zouden kunnen doorlopen bij een mediator.  

Nu het allerbelangrijkste:

Probeer zoveel mogelijk rustig de aanwijzingen van je mediator of advocaat te volgen. Rust en overzicht behouden voorkomt dat je vanuit paniek dingen gaat ondernemen of doen. Dit kan achteraf gezien (nog) meer schade berokkenen, dan dat het iets oplevert.

Nog een allerlaatste tip:

Probeer een select groepje mensen om je heen te vormen waar je af en toe even “stoom af kunt blazen”. Dan kun gewoon je emoties even laten gaan. Dit kan zo ontzettend opluchten. Angst, verdriet en boosheid zijn slechte raadgevers tijdens een scheidingsproces, maar wel heel begrijpelijk!

Belangrijk

Als jullie graag wat meer informatie willen, over wat er verdeeld/verrekend dient te worden tussen jullie na scheiding, hebben wij hier alvast wat meer informatie voor jullie over:

*) Uiteraard mogen jullie in gezamenlijk overleg altijd andere afspraken maken.

Tot slot

Wensen wij ieder van jullie veel wijsheid, rust en daadkracht toe.

Veelgestelde vragen

Ik ga scheiden, en nu?

Wanneer je besloten hebt om te scheiden komt er in het begin veel op je af. Daarnaast komen er veel emoties bij kijken. Naast de verwerking is het enorm belangrijk om afspraken te maken aangezien er veel belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Allereerst is het belangrijk om te scheiding aan te vragen. Het is hierbij belangrijk om hulp te vragen van een advocaat of mediator. Zij kunnen jou begeleiden tijdens dit proces. Onze mediators zijn MfN mediators en zorgen voor goede communicatie én afspraken tussen beide partijen. Een groot voordeel van mediaton is dat het traject veel sneller verloopt dan een procedure bij de rechtbank. Tevens voorkom je op deze manier een vechtscheiding.

Wat zijn de kosten van een echtscheiding?

Aan scheiden zitten kosten verbonden maar hoeveel kosten dit zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Scheidingen zijn namelijk maatwerk. Daarom is het lastig om van te voren aan bedrag te communiceren. Tijdens onze gratis kennismakingsgesprekken stippelen wij samen met jullie alles uit. Zo bespreken we welke diensten wij aanbieden, wat jullie nodig hebben en welke kosten hieraan verbonden zijn. Hierdoor kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Het kan zo zijn dat jullie in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit zoeken wij graag voor jullie uit.

Hoe lang duurt scheiden?

Hoelang een scheiding duurt is afhankelijk van jullie huidige communicatie. Wanneer jullie nog steeds goed met elkaar overweg kunnen, kan een scheiding binnen drie maanden geregeld zijn. Wanneer bepaalde zaken ingewikkelder liggen kan het, helaas, veel langer duren. Scheiden middels een mediator gaat veel sneller dan wanneer de scheiding in de rechtbank wordt behandeld. Tevens is het een verschil of jullie een gezamenlijke advocaat hebben of beiden een aparte advocaat.  Hoe gemoedelijker de communicatie, hoe sneller de scheiding rond kan zijn. Onze mediators en advocaten helpen jullie hier graag bij.

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
 • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Keuze voor een uur- of vast tarief
 • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
 • Een eigen kindercoach
 • Een eigen hypotheekadviseur
 • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen