Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die vastgelegd zijn in een notariële overeenkomst (akte) tussen echtgenoten, waarbij bezit en inkomsten van beiden, anders is geregeld dan bij algehele gemeenschap van goederen (bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen voor 1 januari 2018, of bij een beperkte gemeenschap van goederen (bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen na 1 januari 2018).

De notariële akte is leiden

De notaris zal van deze huwelijkse voorwaarden een akte op hebben gemaakt en in het huwelijksgoederenregister bij de betreffende rechtbank hebben gedeponeerd. Als jullie geen akte hebben op laten maken bij de notaris, dan zijn de huwelijkse voorwaarden niet rechtsgeldig.

Bij het scheiden met huwelijkse voorwaarden vormen de huwelijkse voorwaarden de basis waarop de echtgenoten, al dan niet met elkaar, de scheiding moeten afwikkelen. Het is wel zo, dat jullie de vrijheid hebben om te besluiten de scheiding anders af te wikkelen dan in deze voorwaarden geregeld is.

Wel moet je goed kijken naar de eventuele fiscale consequenties. Dit om te voorkomen dat je bijvoorbeeld schenkingsrechten of overdrachtsbelasting moet betalen. Het is dan ook van het allergrootste belang dat hier door jullie notaris of een andere deskundige zorgvuldig naar gekeken wordt. Wij kunnen jullie hier ook over informeren.

“Verrassende” uitkomsten

Wanneer jullie besluiten te scheiden met huwelijkse voorwaarden en bij ons aan tafel komen, kijken we naar de inhoud en de wijze waarop de regelingen nageleefd zijn. Zeker wanneer er bij de notaris niet goed begrepen is wat er met de bepalingen bedoeld is. Of wanneer men in een roes van verliefdheid ervan uitgaat dat je nooit zal gaan scheiden. Dan kan dat tot “verrassende” uitkomsten leiden.

Verschillende huwelijkse voorwaarden

Hieronder lichten we een enkele van de meest voorkomende voorwaarden toe:

Koude uitsluiting

 • Bij koude uitsluiting is op geen enkele wijze sprake van een gemeenschappelijk inkomen dan wel vermogen. Dit betekent dat er niet meer is dan een onderhoudsverplichting naar elkaar. Concreet houdt dat in, dat na het scheiden met deze huwelijkse voorwaarden, er niet meer zal zijn dan een wettelijk verplichting tot het voldoen van partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Uiteraard moeten jullie dan ook wel zo financieel geleefd hebben. Anders wordt het misschien toch nog een ander verhaal.

Beperkte gemeenschap van goederen

 • Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel (bv. inboedel, of woning), maar ook een privé gedeelte. Ben je na 1 januari 2018 gehuwd, dan is dit de wettelijke regeling.

Periodiek (Amsterdams) verrekenbeding

 • In dit geval kom je overeen, dat na een bepaalde periode, het overgespaarde inkomen van beiden gelijk deelt. De bepaalde periode is veelal elk jaar. En overgespaard inkomen is het bedrag dat jullie niet hebben geconsumeerd. De kosten van de gezamenlijke huishouding breng je wel hierop in mindering.

Finaal verrekenbeding

 • In dit geval rekent men aan het einde van het huwelijk met elkaar af alsof men in gemeenschap van goederen getrouwd zou zijn, met uitzondering van eventuele regelingen die hier buiten vallen (zoals ondernemingen, erfenissen, schenkingen, etc.)

Algehele gemeenschap van goederen

 • Wanneer jullie voor 1 januari 2018 zijn getrouwd en jullie hebben geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij een notaris laten opstellen, dan betekent dit, dat alles wat jullie bezitten van jullie samen is. Dus óók eventuele schulden, een woning, etc, die één van jullie misschien al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap had. Alleen een erfenis of schenking waarop een uitsluitingsclausule zit, hoef je niet te delen.

“Ons doel is om jullie scheiding zodanig te begeleiden dat jullie later nog steeds achter de beslissingen staan die jullie tijdens het proces hebben genomen.”

Contact met Scheiden doe je samen

Gaan jullie scheiden met huwelijkse voorwaarden? Laat jullie dan begeleiden door een professionele mediator met financiële/juridische kennis. In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek vertellen wij graag waarmee wij jullie van dienst kunnen zijn. Liever eerst telefonisch contact opnemen? Dat kan ook, via 085-4010839.

Johan Bosveld, Geregistreerd financieel scheidingsadviseur (RES; CFP en RFEA geregistreerd); hypotheekadviseur en MfN Registermediator

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
 • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Keuze voor een uur- of vast tarief
 • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
 • Een eigen kindercoach
 • Een eigen hypotheekadviseur
 • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen