• adr certificaat
 • mfn certificaat
 • nmv certificaat
 • hightrust

Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die vastgelegd zijn in een notariële overeenkomst (akte) tussen echtgenoten, waarbij bezit en inkomsten van beiden, anders is geregeld dan bij algehele gemeenschap van goederen (bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen voor 1 januari 2018, of bij een beperkte gemeenschap van goederen (bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen na 1 januari 2018).

De notariële akte is leidend
De notaris zal van deze huwelijkse voorwaarden een akte op hebben gemaakt en in het huwelijksgoederenregister bij de betreffende rechtbank hebben gedeponeerd. Als jullie geen akte hebben op laten maken bij de notaris, dan zijn de huwelijkse voorwaarden niet rechtsgeldig.

Bij het scheiden met huwelijkse voorwaarden vormen de huwelijkse voorwaarden de basis waarop de echtgenoten, al dan niet met elkaar, de scheiding moeten afwikkelen. Het is wel zo, dat jullie de vrijheid hebben om te besluiten de scheiding anders af te wikkelen dan in deze voorwaarden geregeld is.

Wel moet er goed naar de eventuele fiscale consequenties gekeken worden om te voorkomen dat er bijvoorbeeld schenkingsrechten of overdrachtsbelasting betaald moet worden. Het is dan ook van het allergrootste belang dat hier door jullie notaris of een andere deskundige zorgvuldig naar gekeken wordt. Wij kunnen jullie hier ook over informeren.

Verrassende” uitkomsten
Wanneer jullie besluiten te scheiden met huwelijkse voorwaarden en bij ons aan tafel komen, kijken we naar de inhoud en de wijze waarop de regelingen nageleefd zijn. Zeker wanneer men bij de notaris niet goed begrepen heeft wat er met de bepalingen bedoeld wordt, of wanneer men in een roes van verliefdheid ervan uitgaat dat er nooit gescheiden gaat worden, kan dat tot “verrassende” uitkomsten leiden.

Verschillende huwelijkse voorwaarden
Hieronder lichten we een enkele van de meest voorkomende voorwaarden toe:

 • Koude uitsluiting
  Bij koude uitsluiting is op geen enkele wijze sprake van een gemeenschappelijk inkomen dan wel vermogen. Dit betekent dat er niet meer is dan een onderhoudsverplichting naar elkaar. Concreet houdt dat in, dat na het scheiden met deze huwelijkse voorwaarden, er niet meer zal zijn dan een wettelijk verplichting tot het voldoen van partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Uiteraard moeten jullie dan ook wel zo financieel geleefd hebben. Anders wordt het misschien toch nog een ander verhaal.
 • Beperkte gemeenschap van goederen
  Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel (bv. inboedel, of woning), maar ook een privé gedeelte. Ben je na 1 januari 2018 gehuwd, dan is dit de wettelijke regeling.
 • Periodiek (Amsterdams) verrekenbeding
  In dit geval komt men overeen, dat na een bepaalde periode, meestal elk jaar, het overgespaarde inkomen (dus hetgeen wat niet is geconsumeerd) van beiden wordt samengevoegd en bij helfte verdeeld. De kosten van de gezamenlijke huishouding worden wel hierop in mindering gebracht.
 • Finaal verrekenbeding
  In dit geval rekent men aan het einde van het huwelijk met elkaar af alsof men in gemeenschap van goederen getrouwd zou zijn, met uitzondering van eventuele regelingen die hier buiten vallen (zoals ondernemingen, erfenissen, schenkingen, etc.)
 • Algehele gemeenschap van goederen
  Wanneer jullie voor 1 januari 2018 zijn getrouwd en jullie hebben geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij een notaris laten opstellen, dan betekent dit, dat alles wat jullie bezitten van jullie samen is. Dus óók eventuele schulden, een woning, etc, die één van jullie misschien al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap had. Alleen een erfenis of schenking waarop een uitsluitingsclausule zit, hoeft niet gedeeld te worden.

“Ons doel is om jullie scheiding zodanig te begeleiden dat jullie later nog steeds achter de beslissingen staan die jullie tijdens het proces hebben genomen.”

Contact met Scheiden doe je samen

Gaan jullie scheiden met huwelijkse voorwaarden? Laat jullie dan begeleiden door een professionele mediator met financiële/juridische kennis. In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek vertellen wij graag waarmee wij jullie van dienst kunnen zijn. Liever eerst telefonisch contact opnemen? Dat kan ook, via 085-4010839.

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
 • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Keuze voor een uur- of vast tarief
 • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
 • Een eigen kindercoach
 • Een eigen hypotheekadviseur
 • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen