Bosveld scheidingsbemiddeling vof, gevestigd aan Meander 251 6825 MC ARNHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bosveld scheidingsbemiddeling vof bezit

www.scheidendoejesamen.nl / www.waarbenikkalender.nl / www.verstandigtrouwen.nl

Meander 251

6825 MC  ARNHEM

Tel. +31 85 4010839

Dhr. J.G.A. Bosveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Bosveld scheidingsbemiddeling vof. Hij is te bereiken via johan@scheidendoejesamen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bosveld scheidingsbemiddeling vof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bosveld scheidingsbemiddeling vof verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via johan@scheidendoejesamen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– alle overige informatie die relevant is voor onze dienstverlening, zoals hypotheekgegevens, verzekeringsgegevens, pensioengegevens, motorvoertuigengegevens, kredietgegevens voor zover in jullie situatie van toepassing is. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bosveld scheidingsbemiddeling vof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Deze gegevens gebruiken voor onze dienstlening voor jou bijv. opstellen van documenten (convenanten, overeenkomsten, zorgplannen, declaraties. e.d.)

– Bosveld scheidingsbemiddeling vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (declaraties).

Geautomatiseerde besluitvorming

Bosveld scheidingsbemiddeling vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bosveld scheidingsbemiddeling vof) tussen zit. Bosveld scheidingsbemiddeling vof gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Office 365 t.b.v. ontvangen/versturen van mails; verwerking van documenten en spreadsheets.
 • Perfect View; een klantbeheer programma waarin alle gegevens worden opgeslagen. Deze Nederlandse onderneming heeft hun servers in Nederland staan.
 • Evernote; een programma om notities op te maken. Deze wordt gebruikt als we met u in gesprek zijn om notities te maken die van belang zijn voor uw dossier.
 • Digitale Factuur; een programma om digitaal de declaraties te verzenden. Dit programma verstuurt wel automatisch herinneringen en aanmaningen over de openstaande declaratie.
 • Dropbox; voor het uitwisselen van bepaalde bestanden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bosveld scheidingsbemiddeling vof bewaart je al persoonsgegevens zolang jij dit wilt. Wij zijn gebonden aan een wettelijke bewaartermijn van vijf jaar, maar ook daarna bewaren wij jullie gegevens nog. Mocht je in de toekomst deze gegevens nodig hebben kan je deze zo bij ons opvragen. Als jij wilt dat wij deze verwijderen dan doen wij dit uiteraard na de wettelijke termijn. In deze is het van belang dat gerealiseerd wordt dat in onze dossier er altijd twee personen aanwezig zijn. Het kan dan ook goed zijn om met elkaar overleg te hebben over het al dan niet langer bewaren van de gegevens na de wettelijke termijn.   

Delen van persoonsgegevens met derden

Bosveld scheidingsbemiddeling vof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bosveld scheidingsbemiddeling vof gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bosveld scheidingsbemiddeling vof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bosveld scheidingsbemiddeling vof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar johan@scheidendoejesamen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bosveld scheidingsbemiddeling vof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bosveld scheidingsbemiddeling vof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (bel 085-4010839) of via johan@scheidendoejesamen.nl

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Analytische cookies

Scheiden doe je samen gebruikt de volgende analytische cookies:

Google analytics

_ga
bewaartermijn: 2 jaar
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat_
bewaartermijn:10 minuten
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

_gid
bewaartermijn: 24 uur.
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_dc_gtm_, 
bewaartermijn: sessie 
Deze cookie wordt gebruikt om demografische gegevens (leeftijd, geslacht, interessegebieden) van jou als gebruiker te identificeren. Hierdoor kunnen we jou gerichte aanbiedingen doen op externe sites. 

Smartlook

SL_C_23361dd035530_KEY
bewaartermijn: 2 jaar
Dit is de project key, specifiek toegewezen aan elk project 
SL_C_23361dd035530_SID
bewaartermijn: 2 jaar
Dit is de sessie ID
SL_C_23361dd035530_VID
bewaartermijn: 2 jaar
Dit is de visitor ID
AWSELB
bewaartermijn: 12 uur
AWSELB wordt gebruikt om de sessie aan de gebeurtenis toe te wijzen

Smartlook is een service die het gedrag van de bezoekers op de website volgt.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies krijgt Scheiden doe je samen inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan Scheiden doe je samen de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Scheidendoejesamen kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Scheidendoejesamen heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Statcounter

sc_is_visitor_unique
bewaartermijn: 2 jaar

Wanneer deze cookie voor het eerst wordt gebruikt, wordt een willekeurige id gegenereerd en opgeslagen in de cookie. Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of u een bezoeker bent die voor het eerst onze website bezoekt, of dat u de website al eerder heeft bezocht. Er wordt geen persoonlijke informatie in de cookie opgeslagen.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Linkedin, Google + of Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf  zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaringen van de desbetreffende partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar deze partijen en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Twitter; wij verwijzen u naar de privacy verklaring van Twitter
Linkedin; wij verwijzen u naar de privacy verklaring van Linkedin
Facebook; wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Facebook
Pinterest: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Pinterest
Google + : wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Google+

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van u browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan u meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

Consumentenbond cookieinformatie

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
 • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Keuze voor een uur- of vast tarief
 • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
 • Een eigen kindercoach
 • Een eigen hypotheekadviseur
 • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen