Pensioenverevening bij een scheiding van tafel en bed

In ons vorige blog heb je kunnen lezen over de mogelijkheden van pensioen verevenen als je gaat scheiden. Ga je scheiden van tafel en bed dan zijn de meningen verdeeld over hoe dit nu precies in elkaar steekt. 

“Scheiden van tafel en bed” wat is dat?

Als je gaat scheiden van tafel en bed dan wordt de scheiding ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. Je bent dan nog steeds getrouwd, maar kiest er dan feitelijk voor om niet meer samen te leven en eigenlijk ook alle rechten en plichten die een “normale scheiding” met zich meebrengen af te wikkelen (dus boedelverdeling, alimentatieverplichting, einde huwelijksgoederengemeenschap). Het is dus een “echte” scheiding en niet te verwarren met het feit dat je beiden niet meer in een zelfde woning woont. 

De grote verwarring over de pensioenrechten bij een scheiding van tafel en bed!

Voor wat betreft de verevening van de ouderdomspensioenrechten hebben wij meegemaakt dat hierover door de deskundigen verschillend gedacht wordt na een scheiding van tafel en bed. Hierbij nog expliciet vermeld dat deze deskundigen bestaan uit de verzekeraar zelf en autoriteiten op het gebied van kennis op dit gebied.

De casus

Partijen hadden gezamenlijk besloten om een scheiding van tafel en bed aan te gaan. Echter, na enige tijd kregen wij het bericht door dat de betreffende man bij de pensioenuitvoerder geïnformeerd had en vernomen had dat de ouderdomspensioenrechten niet na deze scheiding nog verder gezamenlijk opgebouwd werden. Dit in tegenstelling tot informatie die tijdens bijscholingen gegeven werd.

Onderzoek

Wij zijn uiteraard op onderzoek uitgegaan en tot onze grote verbazing wordt hierover dus verschillend gedacht. Er zijn autoriteiten op dit gebied stellen dat het ouderdomspensioen wel “gezamenlijk” doorloopt na een scheiding van tafel en bed. Maar we hebben vanuit andere bronnen vernomen dat de opbouw van het ouderdomspensioen voor de ex-partner wel degelijk stopt.  

Wat zegt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding nu letterlijk?

In artikel 1 van de wet staat beschreven:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  • scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;
  • tijdstip van scheiding: ingeval van echtscheiding dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk: de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand;

ingeval van scheiding van tafel en bed: de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

en dan staat er in artikel 3a:

  • In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, respectievelijk onderdeel b, wordt onder scheiding respectievelijk tijdstip van scheiding in geval van scheiding van tafel en bed in dit artikel verstaan: scheiding: ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; tijdstip van scheiding: de datum waarop het huwelijk is ontbonden na scheiding van tafel en bed.

Nu wordt het huwelijk pas definitief ontbonden als de scheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand! Immers, zoals hierboven al reeds vermeld is, ben je tot dat moment ook nog steeds getrouwd!

Conclusie

Op het moment dat een scheiding van tafel en bed “aanstaande is”, laat u zich dan heel goed informeren bij de betreffende pensioenverzekeraar omtrent de regelgeving die zij hanteren en wellicht dat u ook andere pensioendeskundigen hierover raadpleegt. Wij zullen hieromtrent zeker geen uitspraken doen zolang dit niet eenduidig is opgehelderd.

Ga je scheiden en wil je alles goed geregeld hebben, neem dan gerust eens contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mail ons via info@scheidendoejesamen.nl of bel ons kantoor op het algemene nummer 085- 4010839.

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
  • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Keuze voor een uur- of vast tarief
  • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
  • Een eigen kindercoach
  • Een eigen hypotheekadviseur
  • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen