• adr certificaat
 • mfn certificaat
 • nmv certificaat
 • hightrust
ouderschapsplan opstellen mediation

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan, ook wel zorgplan genoemd, is een plan waarin alle afspraken rondom jullie minderjarige kind of kinderen staan. In een ouderschapsplan moeten een aantal onderwerpen staan om het document aan de wettelijke eisen te laten voldoen. Daarnaast is het ook héél belangrijk dat jullie afspraken er goed in staan vermeld. Jullie zullen dan ook, als ouders, goed moeten nadenken over alles wat met jullie kinderen te maken heeft.  Zodat de afspraken die je samen maakt rondom jullie kinderen goed kan vastleggen in dit ouderschapsplan. Een ouderschapsplan opstellen; wij vertellen je hieronder er meer over.

Neem contact op

Willen jullie een ouderschapsplan opstellen met een kantoor dat ervaringsdeskundige mediators heeft en een jarenlange ervaring op het gebied van ouderschapsplannen maken? Via de website kunnen jullie een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen. Ons bellen mag natuurlijk ook 085-4010839.

  Of bel ons tijdens kantooruren op nummer 085-4010839
  Velden met een * zijn verplichte velden. Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.
  Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

  Waarom is een goed ouderschapsplan opstellen zo belangrijk?

  Het klinkt raar, maar eigenlijk moet je een ouderschapsplan plan zien als een leidraad, waar je samen, wel na onderling overleg, altijd vanaf mag wijken. Maar wat als de communicatie even niet goed meer is? Of wat als één van jullie anders gaat denken over bepaalde onderwerpen rondom de kinderen? In dat geval zijn jullie afspraken in het ouderschapsplan leidend. Heldere afspraken voorkomt gedoe tussen jullie als ouders. Want wie heeft er gelijk als er geen heldere afspraken zijn gemaakt?

  En natuurlijk denken veel mensen: “Het gaat ons nooit over komen dat wij niet over de kinderen kunnen praten. Wij kunnen samen wel gedoe hebben, maar over de kinderen, dat nooit.” Die gedachte en de inzet om dit vooral allemaal niet te doen is geweldig en ga hier samen voor. Maar helaas veranderen situaties (ook vaak mede door nieuwe partners, die hier anders over denken) en heb je de poppen aan het dansen. Een door jullie zorgvuldig opgesteld ouderschapsplan kan dan ook een hoop problemen voorkomen. Dat is precies waarom het zo belangrijk is dat je een goed ouderschapsplan opstelt. Lees ook over scheiden met kinderen.

  Ouderschapsplan opstellen

  Wanneer moet er een ouderschapsplan opgesteld worden?

  Voor alle ouders die gezamenlijk gezag hebben, dan wel een ouder die met een ander dan de biologische ouder gezamenlijk gezag heeft.

  Welke 4 afspraken moeten er in het ouderschapsplan staan?

  1. Er moeten afspraken in het ouderschapsplan staan over de verdeling van de zorg. Dus wie zorgt er op welke dag en nacht voor de kinderen.
  2. Afspraken over de kinderalimentatie moeten ook in het ouderschapsplan worden vermeld.
  3. De wettelijke communicatieverplichting. Dit is een stuk tekst over de wijze hoe jullie elkaar voldoende mededelen over alle belangrijke zaken rondom jullie kinderen.
  4. Op welke wijze de kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan moet ook in dit ouderschapsplan worden vermeld.

  Zorgverdeling:

  Vaak hebben we het in het zorgplan over een twee-weeks rooster. Het komt nogal eens voor dat één ouder, of zelfs beide ouders in de wisseldiensten zitten. Dan is een twee-weeks rooster misschien helemaal niet voldoende. Wij hebben wel zes-weeks roosters gemaakt omdat dit overeenkwam met het werkrooster en plannen van de ouders. Het is heel belangrijk om steeds weer als uitgangspunt te nemen dat je elkaar de kinderen gunt en samen zoveel mogelijk voor de kinderen wilt zorgen.

  Dit kan betekenen dat je uit elkaar bent, maar nog steeds rekening moet houden met elkaars werk. Maar bedenk, dat je dit alleen doet om jullie kinderen gelukkig te laten zijn. En naarmate de kinderen ouder worden, worden ze steeds zelfstandiger en kun je langzamerhand hier andere afspraken over maken. Ze kunnen dan misschien wel een paar uurtjes alleen zijn.

  Kinderalimentatie:

  Het is verplicht om afspraken te maken over hoe jullie de kosten van de kinderen gaan verdelen. Dat wordt veelal gedaan door een berekening te maken op basis van de tremanormen. Dit zijn normen die door de rechtelijke macht zijn vastgesteld en door rechters worden gehanteerd. Het is ook mogelijk om zelf tot afspraken te komen. Bedenk wel dat deze afspraken door een rechter worden getoetst of deze passend zijn bij jullie situatie.

  Communicatie:

  Het klinkt zo logisch en dat is het soms ook. Je moet afspraken maken hoe je elkaar gaat informeren omtrent alle de kinderen aangaande belangrijke zaken. Daarbij moet je dan onder andere denken aan doktersbezoeken, een gesprek op school, sportactiviteiten, etc.

  Hoe zijn de kinderen betrokken bij het opstellen van het plan:

  Het is een plan van jullie over jullie kinderen. Wie kunnen jullie er beter bij helpen dan jullie kinderen zelf. Je kan prima afspraken met elkaar maken over jullie kinderen maar als de kinderen deze afspraken niet zien zitten dan zal dit waarschijnlijk problemen gaan geven. Door de kinderen te betrekken bij het maken van de afspraken zullen zij de gemaakte afspraken ook beter begrijpen en dus ook beter nakomen. Het is niet zo dat de kinderen het voor het zeggen hebben. Jullie bepalen, maar zij kunnen jullie wel van waardevolle input voorzien. Maak daar gebruik van.

  Gratis kennismaking plannen

  Welke andere afspraken zijn verder verstandig vast te leggen in een ouderschapsplan?

  • Afspraken over de verdeling van de feestdagen
  • Afspraken over de verdeling van alle schoolvakanties.
  • Welke beslissingen zien jullie echt als twee-ouderbeslissingen (bv. over roken, alcohol, etc.)
  • Hoe gaan jullie het regelen als de kinderen jarig zijn, maar ook als jullie of andere familieleden jarig zijn. Vieren jullie de kinderverjaardagen samen? En mogen de kinderen mee naar verjaardagen binnen de familie van de andere ouder op jouw zorgdagen?
  • Willen jullie een gezamenlijke kinderrekening waar alles van betaald wordt? Van deze rekening wordt bv. alle kleding, sportclubs, abonnementen, kapper, betaald. Vaak wordt dit gedaan als ouders een gelijke zorgverdeling hebben.
  • Zijn er huisdieren? Is het de kinderen belangrijk dat die meegaan van de ene ouder naar de andere ouder? Denk bijvoorbeeld aan een hond.
  • Is het belangrijk dat er niet gerookt wordt in huis omdat een kind hier last van zou kunnen hebben? Of bepaalde allergieën waar rekening mee gehouden moet worden.
  • Is er een dieet of ander eetpatroon wat belangrijk is voor het kind en moet dit gevolgd worden in beide huizen?
  • Is er sprake van een geloofsovertuiging en willen jullie hier samen duidelijke afspraken over maken voor beide huizen?
  • Zijn er structurele of te verwachtte medische kosten die niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering? Dit valt vaak niet zondermeer binnen de kosten die betaald worden vanuit de kinderalimentatie. Dus afspraken maken hierover is dan echt belangrijk.

  Uiteraard kunnen er nog veel meer onderwerpen zijn die voor jullie belangrijk zijn en die hier niet benoemd zijn. Benoem jouw punten dan ook bij de mediator tijdens de gesprekken over het ouderschapsplan. Het kan immers maar beter duidelijk op papier staan. Hopelijk hebben jullie dit document nooit nodig. Is dit wel zo dan geeft het jullie in ieder geval veel duidelijkheid.

  Gratis kennismaking plannen

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen?

  Willen jullie een ouderschapsplan opstellen? Wij hebben ervaringsdeskundige mediators en een eigen kindercoach. We hebben jarenlange ervaring op het gebied van ouderschapsplannen maken en helpen jullie graag. Via de website kunnen jullie een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen. Ons bellen mag natuurlijk ook 085-4010839.

   Of bel ons tijdens kantooruren op nummer 085-4010839
   Velden met een * zijn verplichte velden. Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.
   Lees de privacyverklaring voor meer informatie.