Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Mediation

Waarom mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling, waarbij een neutrale mediator zorg draagt voor een communicatie waarbij het vinden van oplossingen die nodig zijn om bijvoorbeeld een (echt)scheiding goed af te wikkelen centraal staan. Met name als er kinderen zijn, dan wel dat er een samenwerkingsverband blijft bestaan is een goede communicatie van groot belang. Mediation heeft tevens als groot voordeel dat de kosten voor het proces van scheiding beperkt worden en de termijn en doorlooptijd ook aanzienlijk verminderd kan worden.

Waarom mediaton bij echtscheiding?

  • U heeft er belang bij om de communicatie tussen u beiden goed te houden. Met name als u een samenwerkingsverband heeft, dan wel kinderen is dit van essentieel belang.
  • U zoekt door middel van mediation gesprekken creatieve oplossingen voor u beiden en eventuele kinderen, hetgeen een betere toekomst biedt dan de weg naar de rechter.
  • Het mediation traject verloopt sneller dan een procedure bij de rechtbank.
  • De kosten van het mediation traject zijn vele malen goedkoper dan de advocatenkosten.
  • Mediation heeft een informeel karakter
  • Win – win situatie; als u naar de rechter gaat en deze doet een uitspraak dan wint vaak de één en verliest de ander. Door tijdens de mediation samen afspraken te maken zijn dan bent u het samen eens over de gemaakte afspraken. U wint dus beiden!
     

Wat betekent MfN geregistreerd mediator?

Mediator is een vrij beroep. Iedereen mag zich mediator noemen. De titel MfN Mediator is echter wel beschermd. Alleen mediators die deze titel hebben kunnen zich in het register voor MfN Mediators laten plaatsen.

Voor u betekent dit dat u met een mediator aan tafel zit die door verplichte bijscholingen per jaar, altijd deskundig en bekwaam zal blijven in zijn vakgebied. Tevens moet de MfN Mediator zich houden aan de gedragsregels van het MfN. Onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid behoren tot de fundamentele beginselen. Tevens is de mediator onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht voor mediators. Voor verdere informatie verwijs ik u naar: http://mfnregister.nl/

MfN-registerfilm from Beyond on Vimeo.

Mediation overeenkomst

In de mediaton overeenkomst zal onder andere vertrouwelijkheid, geheimhouding, tarief en onderwerp van het geschil nader benoemd worden. Ook verklaart u dat u beiden oplossingsgericht mee wilt werken aan het oplossen van alle zaken die geregeld moeten worden. De mediator verklaart in deze overeenkomst onder andere dat hij/zij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u gezamenlijk overeen zult gaan komen. Deze overeenkomst zult u moeten ondertekenen op het moment dat er gestart gaat worden met het mediationtraject.

Wij verwijzen u graag naar de regelementen en gedragsregels waar een MfN mediator aan moet voldoen. U vindt deze hier. 

Gratis informatiegesprek met onze mediator