Scheiden? Hoe om te gaan met het pensioen.

Veel mensen die gaan scheiden zijn nog helemaal niet bezig met hun pensioen. Zij ontvangen ieder jaar netjes een overzicht van de pensioenmaatschappij (een uniform pensioenoverzicht) en deze wordt dan opgeruimd in een map. Bij een scheiding moet je hier ineens afspraken over gaan maken.

De “normale gang van zaken” bij een echtscheiding

Daar waar gesproken worden over huwelijk, geldt dit eveneens voor een geregistreerd partnerschap.

Na een echtscheiding worden de pensioenrechten normaliter verevend over de periode dat je gehuwd was.  Dit is vanaf het moment van het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, tot het moment dat de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand heeft plaats gevonden. Dit betekent dus dat de periode voor het huwelijk, niet mee telt voor de opbouw van het “te verevenen ouderdomspensioen”. Het kan zijn dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt  omtrent het pensioen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS).

In deze wet staat, in het kort, dat je recht hebt op de helft van elkaars opgebouwde ouderdomspensioenrechten over de huwelijkse periode. Hierin is bepaald dat je vanaf het moment dat je ex-partner zelf met pensioen gaat, de pensioenuitvoerder van zijn/haar pensioen de helft, wat is opgebouwd aan ouderdomspensioen over de huwelijkse periode zal overmaken aan je.* Dit zolang als je ex-partner leeft.

*) Je moet wel binnen twee jaar na de scheiding aan de pensioenuitvoerder laten weten wat jullie afspraken zijn middels een standaardformulier. Anders hoeft de pensioenuitvoerder niets uit te keren aan jou als ex-partner. Dat wil niet zeggen dat je er geen recht op hebt, maar dan moet je zien dat je ex-partner dit aan je gaat uitkeren. Dat is veelal lastig, dus je kan beter het formulier direct na de scheiding maar insturen. 

De pensioenwet.

Hierin wordt geregeld dat, indien je gaat scheiden, het tot op dat moment opgebouwde partnerpensioen wordt gereserveerd voor de ex-partner. Dus ook over de periode van voor het huwelijk. Je noemt dit dan bijzonder partnerpensioen. Je ontvangt dan vanaf het moment dat je ex-partner is overleden na de scheiding een (bijzonder) partnerpensioen en geen ouderdomspensioen.

Als je gaat scheiden heeft de wetgever gezorgd dat er een regeling is waarop een ieder aanspraak mag maken, ondanks dat de ander hier wellicht niet voor zou willen kiezen.

Afwijkende afspraken rondom pensioenrechten bij scheiding

Van de wettelijke regeling over de verevening van het pensioen bij scheiding kun je afwijken indien je hier samen afspraken over kan en wilt maken. Daarbij kun je denken aan de volgende regelingen:

 • Conversie (LET OP! Niet alle maatschappijen werken hier aan mee.)
  Het opgebouwde ouderdomspensioen wordt dan direct overgezet naar de partij die hier recht op heeft en krijgt dus dit deel uitgekeerd op het moment dat hij/zij zelf met pensioen gaat. Het nabestaanden pensioen wordt dan geconverteerd in ouderdomspensioen.
 • Je mag afstand doen van elkaars opgebouwde ouderdomspensioenrechten en/of bijzondere partnerpensioenrechten.
 • Afwijkend verevenen, dus afwijken van de 50/50 regeling.
 • Verrekenen van de (contante) waarde van het pensioen met andere vermogensbestanddelen (denk vooral aan lijfrenteproducten).

Elke regeling en zo ook de wettelijke regeling heeft voor- en nadelen. Het is dan ook goed om je vooraf te laten informeren door een pensioendeskundige.

Een samenlevingscontract  en pensioenrechten

Op het moment dat je samenwoont met een samenlevingscontract dan hangt het af van de afspraken die je omtrent het ouderdomspensioen en het partnerpensioen (ook wel nabestaande pensioen genoemd) hebt vastgelegd in jullie samenlevingscontract. Vrijwel altijd zie je in het samenlevingscontract staan dat partijen elkaar aanwijzen voor wat betreft het partnerpensioen en dat zij op elk moment deze aanwijzing ongedaan kunnen maken. Een ex-partner heeft dan ook geen recht op de opgebouwde waarde van het partnerpensioen, na overlijden van de ex-partner, over de periode dat jullie hebben samengeleefd met een samenlevingscontract, tenzij dit wel is afgesproken in het samenlevingscontract.

Wat je eigenlijk nooit ziet, althans wij zijn het nog nooit tegengekomen in een samenlevingscontract, dat er afspraken worden gemaakt over het eventueel verevenen van het opgebouwde ouderdomspensioen over de periode dat mensen hebben samengeleefd. Neemt niet weg dat je ook in deze samen tot andere afspraken mag komen dan wellicht in het samenlevingscontract staat.

Wat moet ik dan weten als ik ga scheiden over mijn pensioen?

Als je gaat scheiden is het verstandig om direct informatie over de pensioenen op te vragen. Het duurt even voor je antwoordt hebt van de pensioenuitvoerder. De informatie in een vroeg stadium aanvragen is dan ook aan te raden.

Belangrijk is dat je een fictieve scheidingsdatum aangeeft. Dit is datum dat de pensioenuitvoerder aanhoudt voor de berekening. Een maand meer of minder zal niet heel veel effect hebben op de uitkomst van de berekening. Je stelt dan de volgende vragen:

 1. Wat is, ten aanzien van de pensioenrechten, het gevolg voor mij en mijn ex-partner als we kiezen voor de wettelijke regeling (WVPS)?
 2. Wat is, ten aanzien van de pensioenrechten, het gevolg voor mij en mijn ex-partner als we kiezen voor een conversieregeling?
 3. Werkt u mee aan een conversieregeling?
 4. Wat is de contante waarde van de pensioenrechten voor het geval we kiezen voor verrekening van het pensioen?

Op basis van de informatie die je dan ontvangt van de pensioenuitvoerder(s) kun je een overzicht maken van de gevolgen van de diversen mogelijkheden. Enkel dan kun je een goede afweging maken met elkaar.

Scheiden en autisme? Zie hiervoor onze blog.

Ga je scheiden, neem dan gerust eens contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mail ons via info@scheidendoejesamen.nl of bel het algemene nummer: 085- 4010839.

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
 • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Keuze voor een uur- of vast tarief
 • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
 • Een eigen kindercoach
 • Een eigen hypotheekadviseur
 • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen