• adr certificaat
  • mfn certificaat
  • nmv certificaat
  • hightrust

Scheiden middels ons stappenplan

1. Inventarisatiegesprek en quick-hypotheek-scan

Als jullie na het gratis kennismakingsgesprek besluit met ons kantoor verder te gaan, dan volgt als eerste het inventarisatiegesprek met Johan Bosveld. Naar aanleiding van onze checklist, die jullie vooraf gemaild/per post krijgen, bespreekt hij ook de financiële wensen/mogelijkheden met jullie beiden.

Tijdens dit inventarisatiegesprek kan Johan tevens een quick-hypotheek-scan maken. Jullie krijgen dan meteen wat meer inzicht in de hypotheekmogelijkheden. Naar aanleiding van dit gesprek maken we een “vermogensopstelling”, zodat het snel duidelijk wordt wat er te verdelen/verrekenen valt met elkaar.

Jullie krijgen dus heel snel duidelijkheid in de toekomstige financiële situatie!

2. Bespreking alimentatieberekening

De alimentatieberekening is gemaakt met dezelfde programmatuur, als waar de rechtbanken mee werken. Hierdoor krijgen jullie een goed beeld, van wat ieder van jullie straks na de scheiding, per maand te besteden heeft. Bij deze berekening kijken we namelijk ook direct naar de eventuele toeslagen waar ieder van jullie eventueel  recht op heeft en naar de mogelijke fiscale heffingskortingen.

Natuurlijk kan het zijn dat in de loop van het proces er zaken veranderen (inkomensveranderingen en/of andere kosten, dan wel andere zorgverdeling van de kinderen) die leiden tot een aanpassing van deze berekening. Dit zullen wij dan ook doorvoeren, zodat de berekening passend blijft bij de situatie en afspraken, zoals jullie dit beiden uiteindelijk willen vastleggen in het convenant/vaststellingsovereenkomst.

3. Bespreking van het zorgplan (ook wel ouderschapsplan genoemd), indien dit van toepassing is.

Voorafgaand aan deze afspraak ontvangen jullie dan ons “model zorgplan”, zodat jullie alvast enig idee krijgen, over alle onderwerpen die we gaan bespreken tijdens dit mediationgesprek. Uiteraard zullen wij vanuit onze praktijkervaringen en als ervaringsdeskundigen nog nadere “tips” met jullie bespreken.

Leeftijd van het kind

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, is het van belang dat het zorgplan hier zorgvuldig op aangepast wordt. Immers, een (heel) jong kind heeft andere zorg en/of behoeften nodig dan een kind dat in de puberteit zit. Onze kindercoach, of Inge Bosveld bespreekt, indien gewenst, het zorgplan met de kinderen. Kinderen die tussen de 12 jaar en 18 jaar oud zijn moeten een kindverklaring tekenen. Inge Bosveld kan dit eventueel met de kinderen doornemen en uitleg geven, zodat de kinderen goed snappen waar óók zij een handtekening onder zetten.

Deze kindverklaring gaat mee met jullie stukken naar de rechtbank. Hierdoor voorkomen we dat een kind door de rechter gehoord zal worden. Dit geldt niet voor kinderen waarvan de ouders niet met elkaar zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aan aangegaan.

4. Bespreking over het concept echtscheidingsconvenant / vaststellingsovereenkomst.

Voorafgaand aan dit gesprek krijgen jullie van ons alvast het laatste concept toegezonden. Hierin is de financiële informatie, zoals wij bespraken met jullie in het inventarisatiegesprek, verwerkt. Zo hebben jullie alvast een “leidraad”. Het geeft een idee wat eventueel tot uw financiële mogelijkheden behoort. We bepalen dan wat we nog nader gaan bespreken. Het kan wel zo zijn dat er bv. nog een taxatierapport gewenst is om de exacte waarde van een woning te bepalen én omdat misschien één van jullie in de woning wil blijven wonen en de hypotheekverstrekker dan een taxatierapport eist. Ook waarden van kapitaalverzekeringen kunnen nog iets wijzigen, als de meest actuele stand van deze waarden nog niet helemaal duidelijk zijn.

Tijdens de mediationgesprekken bespreken wij jullie wensen, met als uiteindelijke doel om die afspraken op papier te krijgen, waar ieder van jullie zich in kan vinden. Jullie ontvangen na ieder gesprek een aangepaste versie van het convenant / vaststellingsovereenkomst.  

5. Laatste check concept zorgplan en concept echtscheidingsconvenant vóór de tekenafspraak

Zodra het zorgplan en echtscheidingsconvenant volledig zijn besproken en er over alle onderdelen overeenstemming is bereikt gaan wij deze documenten nog één keer aan jullie mailen. Alle gegevens zijn dan verwerkt in een laatste concept zorgplan/echtscheidingsconvenant.

Zodra wij van jullie beiden een akkoord hebben ontvangen op deze concepten gaan wij de documenten intern bij ons nog één keer controleren en “teken klaar” maken.

6. Tekenafspraak

Tijdens deze mediation bijeenkomst gaan jullie de stukken tekenen waar jullie beiden finaal akkoord op hebben gegeven, in het bijzijn van Inge of Johan Bosveld. In deze afrondende afspraak hebben wij van jullie, indien van toepassing, de uittreksels nodig en een kopie geldig legitimatiebewijs van ieder van jullie. Wij zullen jullie hierover vooraf informeren, zodat jullie dit tijdig kunnen regelen. Als jullie samenleefden, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst, dan hoeven alleen de stukken getekend te worden.

7. Indienen stukken rechtbank

Alleen als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan worden de getekende stukken via onze advocaat zo spoedig mogelijk ingediend bij de rechtbank. Je krijg hier uiteraard bericht van. Het duurt gemiddeld 3 tot 4 weken alvorens het hele proces rond is. Dit kan afwijken en helaas hebben wij daar totaal geen invloed op.

Op het moment dat de uitspraak van de rechtbank is geweest, krijgen jullie deze thuisgestuurd en moeten jullie alleen nog de bijgevoegde “akte van berusting” ondertekenen en terugsturen naar de advocaat. Als jullie deze akten van berusting invullen en terugsturen, dan geven jullie aan dat ieder van jullie “berust” in hetgeen jullie al eerder ondertekend hebben. Dan gaat de advocaat de scheiding laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand, bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Op het moment dat jullie echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan is de scheiding definitief en dus niet meer terug te draaien (onherroepelijk).

8. Toeslagen aanvragen en de voorlopige aanslag aanpassen

Zodra de stukken bij de rechtbank liggen EN je staat ieder bij de gemeente op een ander (lees; eigen) adres ingeschreven dan kun je de toeslagen aanvragen en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen, voor zover dit van toepassing is.

Belangrijke aanvulling

Bovengenoemd “stappenplan” is een richtlijn. Het kan zo zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om alle financiële mogelijkheden of alimentatieberekening, goed te bespreken en daar gezamenlijke beslissingen over te nemen.

Ook kan het zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om het zorgplan goed “in te vullen”, dan wel dat u nog extra uitleg wilt over de alimentatieberekening, etc.

Mochten jullie een andere volgorde wensen dan hierboven in het “stappenplan” staat vermeld, dan is dit uiteraard ook mogelijk.

Wij vinden het van het grootste belang dat alles zorgvuldig en duidelijk is alvorens jullie tot ondertekenen  van de stukken over gaan. Hebben jullie gekozen voor een vast tarief? Dan hebben jullie een onbeperkt aantal gesprekken “ingekocht”, dus maak hier vooral gebruik van om alles zorgvuldig en met voldoende (aangeleverde) kennis van zaken te overwegen. Je kunt het immers maar één keer goed doen!

Contact met Scheiden doe je samen

Heb je nog vragen over toeslagen na de scheiding, hypotheekadvies of over onze nazorg(begeleiding)? Wij voorzien je graag van nadere informatie tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek. Liever eerst telefonisch contact opnemen? Dit kan ook, via 085-4010839.

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
  • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Keuze voor een uur- of vast tarief
  • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
  • Een eigen kindercoach
  • Een eigen hypotheekadviseur
  • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen