Web
Analytics Made Easy - StatCounter
1. Inventarisatiegesprek

Inventarisatiegesprek

Als u na het informatiegesprek besluit met ons kantoor verder te gaan dan volgt als eerste het inventarisatiegesprek .Naar aanleiding van onze checklist bespreken wij ook de financiële wensen/mogelijkheden die u heeft. Deze checklist heeft u vooraf per mail/per post ontvangen, waarin gevraagd wordt om de benodigde informatie (jaaropgaven, salarisstroken, pensioengegevens etc.) te overleggen. Wij gaan naar aanleiding van dit gesprek een “financieel plaatje” bouwen.

2. Financiële plaatje

Bespreking uitkomsten van het “financiële plaatje”

Zo heeft u alvast een “leidraad” en heeft u een idee wat eventueel tot de financiële mogelijkheden behoort. Het kan wel zo zijn dat er bv. nog een taxatierapport gewenst is de exacte waarde van een woning te bepalen in plaats van de WOZ-waarde of onderling overleg). Ook waarden van kapitaalverzekeringen kunnen nog iets wijzigen als de meest actuele stand van deze waarden nog niet helemaal duidelijk is.

3. Alimentatieberekening

Bespreking alimentatieberekening

4. Ouderschapsplan

Bespreking  ouderschapsplan (heet nu zorgplan), indien van toepassing, met u besproken .

Vooraf ontvangt u dan ons “model zorgplan” zodat u alvast enig idee krijgt wat er allemaal besproken wordt tijdens dit gesprek. Uiteraard zullen wij vanuit onze praktijkervaringen en als ervaringsdeskundigen nog nadere “tips” met u bespreken. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is het van belang dat het zorgplan hier zorgvuldig op aangepast wordt. Onze kindercoach bespreekt, indien gewenst, tenminste 1 keer het zorgplan met de kinderen. Ook kan de kindercoach de “kindverklaring”, met de kinderen bespreken. De kindverklaring moet naar de rechtbank bij minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder om te voorkomen dat een kind niet door de rechter gehoord hoeft te worden. Eventuele wensen van de kinderen zullen dan weer met u besproken worden.

5. Zorgplan en echtscheidingsconvenant

Bespreking over het concept zorgplan en concept echtscheidingsconvenant.

Mocht dit niet nodig zijn dan gaan we meteen over naar punt 6.

6. Laatste check

Laatste check concept zorgplan en concept echtscheidingsconvenant voor de tekenafspraak

Uitgaande van het gegeven dat het zorgplan en echtscheidingsconvenant volledig zijn besproken en er over alle onderdelen overeenstemming is bereikt, wordt dit in zijn geheel nog een keer met u doorgenomen. Alle gegevens zijn dan verwerkt in een concept zorgplan en in een concept echtscheidingsconvenant. Uiteraard krijgt u vooraf deze concepten gemaild/per post , zodat u zich goed kan voorbereiden op dit gesprek. Wij willen dat alles echt heel duidelijk is en dat u zich beiden kan vinden in de (concept) afspraken die er op dat moment gemaakt zijn.

7. Tekenafspraak

Tekenafspraak

Deze bijeenkomst zou een tekenafspraak kunnen zijn. Voorafgaand aan de tekenafspraak wordt het laatste concept convenant en (eventuele)zorgplan aan u gemaild/per post verzonden. Wij willen dan een finaal akkoord van u beiden (dit kan per e-mail) dat u volledig akkoord bent met de inhoud van deze concepten. Deze worden dan voorafgaand aan de tekenafspraak nog door onze collega gecontroleerd en “definitief gemaakt”. Dit zullen ook de stukken zijn die u ter ondertekening aangeboden worden.

8. Indienen stukken

Indienen stukken rechtbank

De getekende stukken worden via onze advocaat zo spoedig mogelijk ingediend bij de rechtbank. U wordt hierover uiteraard geïnformeerd. Het duurt ongeveer 6 weken alvorens de uitspraak van de rechter volgt. Dit kan afwijken en helaas hebben wij daar totaal geen invloed op. Op het moment dat de uitspraak is geweest krijgt u deze thuisgestuurd en moet u alleen nog de bijgevoegde “akte van berusting” ondertekenen en terugsturen naar de advocaat. Als u deze akte van berusting invult en terugstuurt, dan geeft u aan dat u “berust” in hetgeen u al eerder ondertekend heeft. Uw scheiding wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op het moment dat uw echtscheiding is ingeschreven in de registers is uw scheiding definitief.

U kunt op de balkjes klikken om deze te openen voor meer informatie.

Belangrijke aanvulling

Op het moment dat het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank, en u beiden op een ander adres staat ingeschreven,dan kunnen wij voor u alvast de eventuele toeslagen etc. aanvragen (afhankelijk van uw situatie) waar u wellicht recht op heeft.

Bovengenoemd “stappenplan” is een richtlijn. Het kan zo zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om alle financiële mogelijkheden goed te bespreken en daar beslissingen over te nemen. Ook kan het zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om het zorgplan goed “in te vullen”, dan wel dat u nog extra uitleg wilt over de alimentatieberekening etc.

Mocht u een andere volgorde wensen dan hierboven in het “stappenplan” staat vermeld, dan is dit uiteraard ook mogelijk.

Wij vinden het van het grootste belang dat alles zorgvuldig en duidelijk is alvorens u tot ondertekenen over gaat. U heeft een onbeperkt aantal gesprekken “ingekocht”, dus maak hier vooral gebruik van om alles zorgvuldig en met voldoende (aangeleverde) kennis van zaken te overwegen. U kunt het immers maar 1 keer goed doen!

Gratis informatiegesprek