Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen echtgenoten waarbij bezit en inkomsten van beiden anders geregeld gaat worden dan de wettelijke algehele gemeenschap van goederen dit zou doen.

De notaris zal van deze huwelijkse voorwaarden een akte opmaken en deze akte zal dan gedeponeerd worden in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank waaronder uw plaats, waar u getrouwd bent valt.
Als u geen akte heeft op laten maken bij de notaris dan zijn de huwelijkse voorwaarden niet rechtsgeldig.

Als men gaat scheiden dan zijn de huwelijkse voorwaarden de leidraad op basis waarvan de echtgenoten al dan niet met elkaar moeten afrekenen na scheiding.

Het is echter wel zo, dat als u beiden besluiten om anders met elkaar “af te rekenen” dan in de huwelijkse voorwaarden geregeld is, er alle vrijheid is om dit te doen.
Wel moet er goed naar de eventuele fiscale consequenties gekeken worden om te voorkomen dat er bijvoorbeeld schenkingsrechten of overdrachtsbelasting betaald moet worden.

Het is dan ook van het allergrootste belang dat hier door uw notaris of een andere deskundige zorgvuldig naar gekeken wordt.

Helaas komt het nogal eens voor dat men bij de notaris niet goed begrepen heeft wat er met de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden bedoeld wordt of men nog in een “roes van verliefdheid” er van uit gaat dan er toch niet gescheiden gaat worden.
Als men dan vervolgens bij ons aan tafel komt en wij krijgen de huwelijkse voorwaarden te zien en er wordt gekeken naar de inhoud en de wijze waarop de regelingen nageleefd zijn, kan dit soms tot een verrassende uitkomst leiden.

Hieronder zullen een paar verschillende huwelijkse voorwaarden nader toegelicht worden

  • Koude uitsluiting; er is op geen enkele wijze sprake van een gemeenschappelijk inkomen dan wel vermogen. Dit betekent dat er niet meer is dan een onderhoudsverplichting naar elkaar. Concreet; na scheiding zal er niet meer zijn dan een wettelijk verplichting tot het voldoen van partneralimentatie en/of kinderalimentatie.
  • Beperkte gemeenschap van goederen; er is in dit geval sprake van een gemeenschappelijk deel ( bv. inboedel, of woning), maar ook een privé gedeelte.
  • Periodiek (amsterdams) verrekenbeding; In dit geval komt men overeen dat na een bepaalde periode, meestal is dit 1 jaar, het inkomen van beiden wordt samengevoegd en bij helfte verdeeld. De kosten van de gezamenlijke huishouding worden wel hierop in mindering gebracht.
  • Finaal verrekenbeding; In dit geval rekent men met elkaar af alsof men in gemeenschap van goederen getrouwd zou zijn, behoudens eventuele regelingen die hier buiten vallen ( bv. onderneming, erfenissen, schenkingen etc.)

Uiteraard hebben wij de benodigde (universitaire) juridische kennis om u in deze voldoende uitleg te geven en samen met u beiden een passende oplossing te creëren voor uw eventuele wensen.
 

Gratis informatiegesprek