Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Hoe werkt onze kindercoach

Kindercoach

tekening-joris

Als één van de eerste bureaus in Nederland zijn wij begonnen met kinderbegeleiding tijdens en na echtscheiding. Bij Bosveld in regio Arnhem / Doetinchem en Nijmegen hebben ze een eigen kindercoach (Denise) in huis die zelf ook kind is van gescheiden ouders. Voor kinderen maakt het de drempel om hun verhaal te doen hierdoor een stuk kleiner.

Trajecten

De scheiding betekent een nieuw leven voor u, maar ook voor hen. Stabiliteit is in deze fase dan ook van groot belang.
Wij bieden de kinderen altijd de mogelijkheid aan om een tweetal gesprekken te voeren met de kindercoach. Een eerste gesprek is altijd een kennismakingsgesprek. In het tweede gesprek wordt tijd besteed aan de omgangsregeling en zaken die het kind zelf ter sprake brengt. Indien wenselijk kunnen de kinderen vervolggesprekken hebben met de kindercoach. Er worden dan een tweetal trajecten voor de kinderen aangeboden. Een traject dat loopt tijdens de scheiding van u als ouders en een traject dat loopt na de scheiding.

tekening-denise

Begeleidingstraject voor uw kinderen

Tijdens de scheiding is er een traject dat is bedoeld voor het individuele kind of de kinderen uit één gezin gezamenlijk. Stapsgewijs worden de kinderen het proces van een echtscheiding door geloodst.

Belangrijk hierin is:tekening1

  • Hoe is het met jou?
  • Waar ben je bang en verdrietig over en hoe kan ik je helpen?
  • Wat zou je graag willen?
  • Kan ik jouw vragen misschien beantwoorden?

Onze kindercoach heeft inmiddels heel veel ervaring met dit soort vragen en geeft antwoord vanuit de belevingswereld van het kind. Tevens zal zij goed luisteren naar wat de kinderen zelf graag willen in het kader van een omgangsregeling.
In het ouderschapsplan komen immers alle afspraken over uw kinderen te staan en als (zeker de wat oudere) kinderen hier goed hun eigen mening over kunnen en willen geven dan dient dit zeker te worden meegenomen in dit plan (zie ouderschapsplan).

Kinderbegeleiding ná uw scheiding

tekening2

Het belang van het kind staat bij ons voorop, zowel tijdens, maar zeker zo belangrijk, in de periode na een echtscheiding. Zodra de scheiding een feit is en u beiden een (nieuwe) eigen plek hebben ingericht begint het leven na de scheiding. Het traject na de echtscheiding is er voor bedoeld om te zien of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk het effect hebben op de kinderen zoals u dat voor ogen had bij het opstellen van het ouderschapsplan.

De kinderen worden op hun eigen niveau benaderd. Met jonge kinderen knutselt en tekent de kindercoach veel en hierdoor worden op een simpele manier emoties en vragen beantwoord, die anders moeilijk te vertalen zijn in woorden en dus niet naar boven komen. Ook de ouders worden betrokken bij dit traject. Zij krijgen een terugkoppeling van hetgeen tijdens het traject naar voren komt. Vanuit de praktijk is gebleken dat er vaak verrassende wensen en uitspraken door hun kinderen wordt gedaan die van groot belang zijn voor de invulling van bijvoorbeeld het ouderschapsplan.

Reacties van kinderen

Voor kinderen is scheiding een emotioneel proces. Onderstaand een aantal reacties van kinderen.

De reactie 'Voor Denise' (pdf)
De reactie 'Verdrietig' (pdf)
De reactie 'Vlinders' (pdf)
Kijk ook eens op de site van De Kindertelefoon.

Gratis informatiegesprek