Web
Analytics Made Easy - StatCounter
19
mei
2018

Fiscaal voordeel te behalen bij scheiden voor 1 juli

Wilt u voor dit jaar nog een leuk fiscaal voordeel behalen dat kan oplopen tot € 2.801,= netto? Als u gaat scheiden dan weet u één ding zeker. Financieel wordt u er niet beter van en bij een scheiding heb je ook veel kosten. De kosten van de mediator/advocaat, de kosten van een verhuizing om er zo maar twee op te noemen. Toch valt er ook wel een voordeeltje te behalen. U moet dan wel voldoen aan de vereisten.

Waar hebben we het over?

Het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft een kind en uw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  • Uw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw arbeidsinkomen (dus geen uitkering!) is hoger dan een vastgesteld bedrag. Of u krijgt de zelfstandigenaftrek of kunt deze krijgen.
  • U bent alleenstaand en u werkt. Of u hebt een fiscale partner,  u werkt beiden en u hebt het laagste arbeidsinkomen.

Belangrijk:

Als u gescheiden bent en u bent co-ouder (minimaal 3 dagen per week zorg hebbend) dan mag het kind ook op het woonadres van uw ex-partner staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen.

Waarom is 1 juli dan zo belangrijk?

Dit gaat erom dat uw kind ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven moet zijn op uw adres.

Dus als je voor 1 juli elders gaat wonen dan voldoe je aan deze voorwaarden!

Verder is het van belang dat u op 1 juli geen fiscaal partner meer bent.

Het fiscaal partnerschap wordt verbroken als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

U heeft een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend voor een echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap EN u moet ieders op een ander woonadres staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente.

Voor al degene die samenleven, al dan niet met een samenlevingscontract, en de relatie verbreken geldt enkel de laatste voorwaarde.  

De voorwaarden op een rij:

  1. U heeft een kind dat op 1 januari jonger was dan 12 jaar.
  2. Voor 1 juli het fiscaal partnerschap verbreken door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank voor een echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap.
  3. Voor 1 juli ieders op een eigen woonadres staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente
  4. Een co-ouderschap zijn aangegaan (minimaal 3 dagen per week de zorg van het kind hebben).
  5. U verwerft inkomsten uit arbeid (mag ook winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden zijn).

Voldoet u aan deze 5 voorwaarden? Dan kunt u beiden gebruik maken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Anders heeft “slechts” de partner met het laagste inkomen recht op deze korting. Dit was echter in de voorafgaande jaren ook al het geval.

Hoeveel kunt u krijgen aan inkomensafhankelijke combinatiekorting.

U bereikt in 2018 nog niet de AOW-leeftijd

Arbeidsinkomen
hoger dan

Arbeidsinkomen niet
hoger dan

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 0

€ 4.934

Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 1.052

€ 4.934

€ 33.331

€ 1.052 + 6,159% x (arbeidsinkomen - € 4.934)

€ 33.331

-

€ 2.801

Als u aan het scheiden bent of voornemens bent om te gaan scheiden dan is dit best de moeite waard om rekening mee te houden.

Fiscale zaken bij een scheiding zijn altijd lastig en complex. U kunt snel iets over het hoofd zien. Zorg er dan ook voor dat u vakkundig wordt geholpen bij uw scheiding. Dit verdient zich vaak terug.

Hartelijke groet,

Johan Bosveld, mediator

Categories: Scheiding financieel