De gevolgen van de Wet bedrag ineens voor Pensioen en scheiden

Pensioen en scheiden; de gevolgen van de Wet bedrag ineens

Op 1 juli 2023 wordt de wet bedrag ineens van toepassing. Wat is dit? Wat betekent dit voor mij? De wet bedrag ineens is een regeling waarbij je 10% van je ouderdomspensioen ineens kunt laten uitkeren. Dit is voor deelnemers die op of na 1 juli 2023 met pensioen gaan. Je krijgt dan ineens dit bedrag uitgekeerd.

Ik ben gescheiden en wil graag gebruik maken van deze regeling. Kan dat zo maar?

Je kan van die mogelijkheid gebruik maken als je voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in deze wet. Je pensioenuitvoerder kan je hierover informeren. Vervolgens kun je een verzoek indienen.

Wat betekent dit voor mijn ex-partner?

Dat is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn in het convenant. Er zijn veel mensen die hebben de wettelijke regeling toegepast bij hun scheiding. Dit is de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (WVPS). Als jullie van deze regeling gebruik hebben gemaakt en de pensioengerechtigde partner kiest om het pensioen voor 10% in eens uit te laten keren dan krijgt de ex-partner ook ineens de helft van dit bedrag. Dit kan dus twee kanten op. Immers beiden kunnen dit recht uitoefenen. Dit komt omdat volgens deze wet het pensioen van de pensioengerechtigde blijft. Mochten jullie hebben gekozen voor de conversieregeling, dan is dit niet het geval. Bij een conversieregeling krijgt een ieder een zelfstandig pensioenrecht. Dan kun je dus ook zelfstandig beslissen of je wel of niet gebruik wilt maken van de wet bedrag ineens.

Zijn er nog meer gevolgen?

Als je het bedrag eens krijgt uitgekeerd dan moet je rekening houden met tenminste de volgende zaken.

  1. Een uitbetaling ineens van je pensioen zorgt er voor dat je in het jaar van uitkeren ineens meer inkomen hebt. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van mogelijke uitkeringen van toeslagen. Denk aan huur- en zorgtoeslag. Immers hoe meer inkomen je hebt, hoe minder toeslag je krijgt. Dan moet je het teveel ontvangen bedrag aan toeslag het jaar erop na de aangifte inkomstenbelasting terug betalen.
  2. Stel je hebt het bedrag niet ineens nodig (mogelijk krijg je dit omdat je ex-partner ervoor kiest) en je zet het op de spaarrekening dan kun je op 1 januari van het daaropvolgende jaar mogelijk een hoger bedrag aan vermogen hebben dan de vrije ruimte die ervoor staat. Je moet dan over het meerdere vermogensrendementsbelasting gaan betalen.
  3. Je krijgt minder ouderdomspensioen uitgekeerd dus het is goed om na te zien wat dit betekent om maandelijks “rond te kunnen komen”.

Ik ben gescheiden, we hebben gekozen voor de WVPS maar wil niet dat mijn ex-partner kiest voor een betaling ineens van het pensioen. Kan dat?

Dit is alleen mogelijk als je ex-partner (als pensioengerechtigde) afstand wil doen van het recht om gebruik te maken van de wet bedrag ineens. Het is goed om hier een vaststellingsovereenkomst voor op te stellen. Deze moet dan door beiden worden getekend. Een kopie ervan wordt dan verzonden naar de pensioenuitvoerders. Dan kan er niet meer eenzijdig voor worden gekozen. Een alternatief zou zijn dat je een vaststellingsovereenkomst opstelt met daarin de mogelijkheid dat het alleen kan met instemming van de ex-partner (zijnde de niet direct pensioengerechtigde partij). Dan kun je op een later moment samen alsnog besluiten wel of geen gebruik te maken van deze regeling.

Hulp bij het opstellen van de overeenkomst.

Wij kunnen jullie helpen bij het opstellen van een overeenkomst om de afspraken die jullie wensen te maken vast te leggen. Dan weet je zeker dat het goed wordt verwoord.

Gratis kennismakingsgesprek plannen

Goed om te weten

diensten scheiden doe je samen
Wat kunnen wij jullie bieden
  • Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Keuze voor een uur- of vast tarief
  • Afspraken ook in de avonden en op de zaterdag mogelijk
  • Een eigen kindercoach
  • Een eigen hypotheekadviseur
  • Gesubsidieerde rechtsbijstand
veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Scheiden? Hier vind je antwoorden. Wij hebben de meest inhoudelijk gestelde vragen voor je op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan:

scheidingsformulieren
Voor jullie uitgezocht

Wij hebben veel informatie in handige documenten gebundeld. Daarnaast zijn er formulieren/documenten die jullie tijdens of na een scheiding nodig kunnen hebben.
Deze formulieren/documenten kun je hier downloaden.

Samen scheiden geeft jullie meer

Gratis kennismakingsgesprek plannen